“Công ty Nguyên Đạt là công ty cung cấp khóa điện tử và cửa tự động. Với kế hoạch mở rộng thị trường giới thiệu sản phẩm mới, hằng năm Nguyên Đạt sử dụng số lượng đồng phục rất lớn, nhưng việc đặt hàng chia ra nhiều đợt. Công ty Đồng Phục Hoàng Kim Linh đã đáp ứng được yêu cầu này, mỗi khi khách hàng cần là có. Nên Nguyên Đạt rất tin tưởng và thoải mái khi hợp tác với Hoàng Kim Linh trong thời gian qua.”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *